pliuškuoti


pliuškuoti
2 pliuškúoti, -úoja, -ãvo intr. menk. 1. nerimtai, lengvabūdiškai, nepadoriai elgtis: Ko čia pliuškúoji dabar! Rm. Imdavo nepadoriai elgtis ir pliuškuoti J.Balč. 2. Jnšk per daug puoštis, dabitiškai rengtis: Pliuškúoti yra rėdytis ne velug savo stono J. Mūsų mergos pliuškúoja pliuškúoja – nebežino, kaip besitaisyt Kp. Pliuškuoja ji sau prie šieno su išeigine suknele, ir gana, nežinau, kuo ji šventėj apsivilks Kp. Nepliuškúok, užsitaisyk kaklą – sušalsi! Upt. | refl.: Ji per daug pliuškúojasi Lnkv. 3. plepėti, taukšti: Išmaningas žmogus nenoria pliuškúoti, t. y. pliaukšti J. \ pliuškuoti; perpliuškuoti; pripliuškuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pliuškuoti — pliuškúoti vksm. Pliuškãvo į krañtą ẽžero vanduõ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pliuškuoti — 1 pliuškuoti, uoja, ãvo BŽ73, pliūškuoti žr. pliuškenti: 1. Pliuškavo į krantus upės vanduo A.Vien. Tebepliuškavo skaidriai žalsvos bangos rš. Purvinos putos kunkuliavo, kilo, siūtingai pliuškavo rš. O vėl ten šiaurės vakaruose pliuškuoja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliūskuoti — pliū̃skuoti, uoja, avo žr. pliūskoti 1: Virtuvėje buvo girdėti plaujant indus ir pliūskuojant vandenį rš. Vandenį nepliū̃skuokit Plv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliuškiuoti — pliuškiuoti, iuoja, iãvo 1. NdŽ žr. 2 pliuškuoti 2. 2. Q391, CII221, K, Dov žr. 2 pliuškuoti 3: Ir ana jau pradėjo pliuškiuoti Brs. pliuškiuoti; papliuškiuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsipliuškuoti — 1 atsipliuškuoti BŽ270 užtektinai nardyti, atsipūškinti. pliuškuoti; atsipliuškuoti; išpliuškuoti; nupliuškuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bliokytis — blio•kytis, ijasi ( yjasi), ijosi pliuškuoti, niekintis: Tos mergos bliokyte išsibliokyja save, kurios šokinė[ja] karčemo[je], ir neištekės jau gerai J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bryškintis — bryškintis, inasi, inosi 1. vienam kitu neišsitekti, nesugyventi, peštis: Bryškinas kaip katės viename maiše Užv. Eidamas keliu bryškinas (stumdosi) Klm. 2. puoštis, pliuškuoti: Mergaitė bryškinas, noria įtikti berniukams Krž. 3. Kv kibintis: Jau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpliuškuoti — 1 išpliuškuoti tr. išpilstyti, išlaistyti, ištaškyti: Neišpliūškuok viso vandens, dar ir kitiems reiks praustis Gs. pliuškuoti; atsipliuškuoti; išpliuškuoti; nupliuškuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupliuškuoti — 1 nupliuškuoti 1. intr. nutekėti, nubėgti, nuriedėti (apie bangas): Banga nupliuškuoja nuo uolos BŽ337. 2. tr. pliuškenant nudilinti, nuzulinti: Vilnys par ilga ir akmenį nupliuškuoja Vj. pliuškuoti; atsipliuškuoti; išpliuškuoti; nupliuškuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perpliuškuoti — 2 perpliuškuoti tr. menk. pliuškuojantį prarasti, iššvaistyti: Parpliuškãvo visą dubą! Upt. pliuškuoti; perpliuškuoti; pripliuškuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language